Zvířátka a loupežníci

Zveme vás na letní loutkové představení Zvířátka a loupežníci, které pořádáme ve spolupráci s Muzeem jižního Plzeňska.Pohádka je vhodná pro děti od tří let, ale zvládnou ji i mladší, neboť neobsahuje drobné části, které by mohly vdechnout. Délka představení je cca 45 minut. Sedět se bude na zemi v zámeckém parku. Více info v přiloženém letáčku nebo na Zvířátka a loupežníci

Nové webové stránky

Naše webové stránky byly napadeny hackery. Proto jsme je vytvořili znovu. Velké díky patří Z. Křížovi, který nás v tom nenechal a nabídl pomoc. Snad se budou stránky líbit.