Pracovní skupina děti, mládež, rodiny s dětmi …

V Blovicích probíhá už od loňského roku komunitní plánování sociálních služeb. Po sběru dat a vytvoření analýzy aktuálního stavu, vstupuje tato akce do další fáze. Dne 12. 5. 2021 v Lidovém domě v Blovicích proběhne první setkání pracovních skupin. Od 14:00 senioři, osoby se zdravotním postižením a od 15:00 děti, mládež, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Více info najdete na stránkách města Blovice nebo v přiložené pozvánce.

Zájem o účast na setkání potvrďte do 7. 5. 2021 na e-mail: blanka.kohoutova@cpkp.cz nebo na tel.: 607 158 192