Doupě bude od září otevřené

Domovy dětí a mládeže a mateřská centra mohou být otevřeny, neboť jsou povoleny volnočasové aktivity pro děti (do 18 let), za dodržení následujících podmínek:

  • až 1000 osob uvnitř a 2000 venku;
  • všichni účastníci absolvují POC antigenní test (max. 72 hod. před), nebo PCR test (max. 7 dnů před); 
  • domov i centrum musí vést evidenci účastníků na jimi pořádaných aktivitách po dobu 30 dnů od poskytnutí služby, kdyby bylo třeba provést epidemiologické šetření- jméno a příjmení, jak účastníka, tak poskytovatele, jejich kontaktní údaje a čas kdy byla služba poskytnuta;
  • podmínka testování a evidence neplatí pro děti do 6 let.

Pokud všichni přítomní nesplní podmínky O-N-T, může být přítomno max. 20 osob.

Aktuální info na: https:https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/materska-centra-ddm