Ladění na jaro

Sdílíme pozvánku do víru terapeutického tance. Cíle není naučit tančit, ale učit se tancem. V Doupěti, v neděli 24. 3. 2024 od 15:00 do 18:00. Registrace a více info u Marti Polanské (e-mail: marti.polanska@gmail.com).