Děkujeme za podporu

Doupě, z. s. je jedním z 38 organizací, jehož činnost město Blovice podporuje prostřednictvím Programu na podporu spolků a neziskových organizací. Pro tento kalenářní rok jsme obdrželi dotaci ve výši 40 000,- Kč. Tato částka nám pomůže spolufinancovat náklady na nájemné za prostory, ve kterých probíhá mnoho aktivit v průběhu celého roku. Děkujeme městu Blovice za finanční podporu a těšíme se na další příjemná setkání v Doupěti:)