Členství v Doupěti

Členství ve spolku Doupě, z. s. pro rok 2018

Členem se stává dospělá osoba, která má o členství zájem a zaplatí členský příspěvek.

Členský příspěvek na rok 2018 činí Kč 500,-. Členství je platné od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

Členský příspěvek je splatný 30. 9. 2018. Také po datu splatnosti je možné se stát členem spolku, v takovém případě je hrazen členský příspěvek v plné výši s platností členství do 31. 8. 2019.

Členský příspěvek je hrazen bankovním převodem na účet spolku: 2900929279/2010 (Fio banka). Do poznámky napište jméno člena.

Pro potřeby evidence členské základny je potřeba, aby člen poskytl osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontakt (tel. nebo mail). Spolek tyto osobní údaje zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR).

Člen se dle svých možností aktivně zapojuje do chodu rodinného centra Doupě (vítány jsou nápady a připomínky, aktivní dobrovolnictví v herně či při přípravě různých akcí, popř. vedení nějaké pravidelné aktivity – kroužku).

Výhodou pro člena je možnost bezplatného využití prostoru Doupěte v době, kdy tam není žádný jiný program (po vzájemné domluvě a jen pro soukromé účely jako např. oslava dětských narozeni / schůzky s kamarádkami, …). V takovém případě se očekává, že prostor bude předán zpět v původním stavu (kontrola vybavení, úklid, info o závadách apod.).

Výhodou pro člena je bezplatné půjčování knih z knihovny Doupěte.

Výhodou pro člena je jeden bezplatný vybraný kroužek v roce v hodnotě 500,- Kč pro jedno vlastní dítě. Druhé a další dítě platí na shodném kroužku polovinu jeho ceny.

V případě, že člen vede kroužek, má nárok na druhý bezplatný vybraný „kroužek“ v roce v hodnotě 500,- Kč pro jedno vlastní dítě. Druhé a další dítě platí na shodném kroužku polovinu jeho ceny.

V případě, že člen vede kroužek a jeho vlastní dítě/děti je/jsou s ním přítomno/y, neplatí jeho vlastní dítě/děti za tento kroužek.

Pro členy jsou zvýhodněné ceny jiných akcí pořádaných Doupětem (programy se připravují a jsou zveřejňovány na webu či fb). Členové o nich mohou být informováni prostřednictvím e-mailu, pokud si to přejí.

Výhody pro členy jsou stanoveny dle možností aktivních členů. Nelze je tedy nárokovat v případě, že se nenajde dost aktivních členů, kteří by zajišťovali pravidelné aktivity.

Pokud přijdete s novým nápadem pro chod rodinného centra, rády vás podpoříme a poskytneme prostor.

2018_clenstvi_ve_spolku