Členství v Doupěti

Členství ve spolku Doupě, z. s. pro rok 2019

Členem se stává dospělá osoba, která má o členství zájem a zaplatí členský příspěvek.
Členský příspěvek na rok 2019 činí Kč 500,-. Členství je platné od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.
Členský příspěvek je splatný 30. 9. 2019. Také po datu splatnosti je možné se stát členem spolku.
V takovém případě je hrazen členský příspěvek v plné výši s platností členství do 31. 8. 2020.
Členský příspěvek je hrazen bankovním převodem na účet spolku: 2900929279/2010 (Fio banka). Do poznámky napište „členský příspěvek a Vaše jméno a příjmení“.
Pro potřeby evidence členské základny je potřeba, aby člen poskytl osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontakt (tel. nebo mail). Spolek tyto osobní údaje zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR).
Člen se dle svých možností aktivně zapojuje a podporuje aktivity spolku (vítány jsou nápady a připomínky, aktivní dobrovolnictví v herně či při přípravě různých akcí, popř. vedení nějaké pravidelné aktivity – „kroužku“).
Výhodou pro člena spolku je možnost bezplatného celoročního využití prostoru Doupěte. V době, kdy tam není žádný jiný program a jen pro soukromé účely jako např. oslava dětských narozenin / schůzky s kamarádkami, …). V takovém případě se očekává, že prostor bude předán zpět v původním stavu (kontrola vybavení, úklid, info o závadách apod.).
Výhodou pro člena spolku je bezplatné půjčování knih z knihovny Doupěte.
Pro členy spolku jsou zvýhodněné ceny jednorázových akcí pořádaných Doupětem (programy se připravují a jsou zveřejňovány na webu či fb). Členové o nich mohou být informováni prostřednictvím e-mailu, pokud si to přejí.
Výhodou pro člena spolku je poloviční příspěvek na všechny zvolené pravidelné aktivity pro všechny vlastní děti.
V případě, že člen vede pravidelnou aktivitu a jeho vlastní dítě/děti je/jsou s ním přítomno/y, neplatí jeho vlastní dítě/děti za tuto aktivitu.
Výhody pro členy jsou dány aktivitou jednotlivých členů spolku. Nelze je tedy nárokovat.
V případě, že se nenajde dost aktivních členů, kteří by zajišťovali pravidelné i nepravidelné aktivity, pozbývá spolek svého smyslu.

Jsme otevřeny jakýmkoliv nápadům, podnětům, připomínkám – info@doupeblovice.cz.