Další aktivity

Cesta do pohádky

Nápad realizovat Cestu do pohádky vznikl ještě před založením spolku. Od paní Svobodové a paní Seidlové jsme se dozvěděli, že podobnou akci (Pohádkový les) kdysi pořádaly. A tak slovo dalo slovo a v červenci 2015 jsme uspořádali 1. ročník Cesty do pohádky.

Od té doby dobrovolníci z Doupěte a Svazu žen každý rok promýšlejí nová stanoviště a vytvářejí si nové kostýmy, aby potěšili především malé děti. Akce se koná obvykle v červnu v Cecimě v Blovicích. V roce 2020 se nám po pěti letech nepodařilo akci uskutečnit kvůli pandemii Covid-19. Věříme, že v letošním roce akci opět zrealizujeme.